top of page

הכשרת מטפלי-DBT במכון שלום

מי עובד בשיטת-טיפול זו?

DBT היא שיטה "טובה" לכל מי שעיסוקו כרוך ביחסים אינטנסיביים עם אנשים אחרים.

DBT היא שיטה מצוינת למטפלים ובפרט למטפלים המתמודדים עם מטופלים שגורמים להם "להזיע".

 

מטפלים שסיימו הכשרת DBT, כמעט ללא יוצא מן הכלל, מעריכים כי הפנמת תרבות DBT ויישומה בחייהם האישיים והמקצועיים (גם אם אינם מטפלים בשיטת DBT) הוסיפה להתנהלותם מימד של איכות שלא הכירו מקודם.

באופן מיוחד, DBT הוא טיפול הדואג למטפל ו"שומר" עליו כשהוא מטפל באנשים שסובלים תדיר ממצבי-קיצון התנהגותיים-רגשיים (כגון: איומי-התאבדות, ניסיונות-להתאבד, התנהגויות פארא-אובדניות, התפרצויות זעם ואלימות, "פיצוצים" התנהגותיים ורגשיים, אימפולסיביות, יחסים בין-אישיים כאוטיים). דהיינו, המצבים בהם, לא פעם, המטופל יוצא ממפגש-הטיפול בהרגשה ו/או טענה שלא קיבל כלום ומותיר את המטפל מבולבל, מודאג ולעיתים מפוחד.

 

 

איך DBT מאפשרת מתן עזרה אפקטיבית (מוכחת במחקר) למטופלים "קשים" וגם "שומרת" על המטפלים בהם?

טיפול דיאלקטי-התנהגותי (DBT) הוא שיטת טיפול כוללנית המבוססת על שילוב תרפיה התנהגותית-קוגניטיבית עם ראיית-עולם בודהיסטית ואימון שיטתי במיומנויות חיים.

ייחודו של הטיפול הדיאלקטי הוא היותו טיפול בצוות הדואג גם למטופל וגם למטפל. ככזה, הוא עומד, בו זמנית, על 4 רגליים:

  • טיפול פסיכותרפי פרטני הממוקד בהפחתת התנהגויות אובדניות או הרסניות, התמודדות עם מצוקות ומשברים ומניעת התנהגויות הפוגעות בטיפול.

  • מפגשי למידה-בקבוצה שמטרתם הקניית כישורים פסיכו-חברתיים ואימון המטופלים ביישומם  בחייהם.

  • שמירה על קשר-טלפוני בין מפגשי הטיפול למתן עזרה "על חם" ביישום הכישורים שנלמדו.

  • מפגשי קבוצת-מטפלים לשיתוף במידע, לביסוס תרבות DBT בין המטפלים ולעזרה למטפלים.

מטרות-ההכשרה להקנות ללומדים ידע בתיאוריה ובדרכי-הטיפול של התרפיה הדיאלקטית-קוגניטיבית (DBT) ולהכשיר אותם כמטפלי DBT (אם כמטפלים-פרטניים ואם כצוות-מטפלים ייעודי).

 

נושאי-הלימוד: אבחון והבנת הסובלים מהפרעות-אישיות (היסטוריה, ICD-10, DSM-V) גישת DBT לעומת גישות טיפול אחרות, התיאוריה הביו-סוציאלית, דיאלקטיקה וראיית-עולם בודהיסטית, עקרונות הטיפול הפרטני והטיפול בקבוצה ע"פ גישת DBT והדגמת יישומם-הקליני.

 

במסגרת מכון שלום, דר' לריה ודר' זליקוביץ מציעים מגוון של תוכניות-הכשרה:
  1. תוכנית הכשרת-DBT מלאה. 9 מפגשים, בני 4 וחצי שעות כל-מפגש, בימי ששי, פעם בשבועיים. המפגשים מתקיימים במכון שלום. ההכשרה מיועדת לאנשי מקצועות-הטיפול שהם בעלי רקע והכשרה בפסיכותרפיה (פסיכיאטרים, פסיכולוגים/יות, עו"ס, אחים/ות, דיאטניות-קליניות ומטפלים מוסמכים בתרפיות השונות (באמנות, בתנועה וכו').קורס זה מועבר כולו ע"י דר' לריה ודר' זליקוביץ, ביחד, בדגש על יישום עמדה-דיאלקטית ותרבות DBT בקבוצת-הלימוד.

  2. תוכניות הכשרת-DBT מקוצרות. 4-2 ימים מרוכזים להיכרות עם השיטה. המפגשים מתקיימים במכון שלום או בכל מסגרת אחרת לפי הצרכים של קבוצת-הלומדים. כל תוכנית כזו מותאמת לצרכי-הלומדים ובהתאם מועברת ע"י דר' לריה ודר' זליקוביץ ביחד או ע"י אחד מהם.

  3. קבוצת-למידה של מיומנויות-DBT. עבור מי שסיימו תוכנית-הכשרה ו/או מי שמעוניינים ללמוד (תוך-כדי התנסות) יישום מיומנויות ה-DBT (קשיבות, עמידות-במצוקה וקבלה-שלמה, וויסות-רגשות, אפקטיביות בינאישית, תיקוף). 6 מפגשים בני שלוש שעות כל מפגש, במכון שלום. קבוצת-למידה זו מתקיימת במתכונת של "שיעור ותרגיל", כפי שמתקיימת עבור המטופלים, בהנחיה משותפת של דר' לריה ודר' זליקוביץ תוך הדגמה שיתוף-פעולה דיאלקטי בין המנחים והנחלת תרבות DBT בקרב המשתתפים.

  4. תוכניות-הכשרה במסגרות-שונות. מתוכננות בהתאמה לצרכים הייחודיים למסגרת בה מועברת ההכשרה (מרפאות לבריאות-הנפש, מרפאות לטיפול באלימות במשפחה, מסגרות חוץ-ביתיות שונות, פנימיות ועוד). לרוב תכנית כזו מועברת ע"י דר' לריה או דר' זליקוביץ בנפרד (אלא אם יש צורך אחר). 

  5. הדרכת-עמיתים (מטפלי-DBT). פרטני או קבוצתי.  תרבות DBT היא התשתית הבסיסית של התנהלות המשתתפים בקבוצת-ההדרכה.

 

לדר' לריה ולדר' זליקוביץ ניסיון רב-שנים בהכשרת מטפלים ובהדרכתם הרוטינית במהלך עבודתם עם מטופליהם. להם ניסיון ייחודי בהקמת יחידות DBT במסגרות ציבורית המקיימות מחזורי-טיפול סדירים הן פרטניים והן קבוצתיים, הדרכת עמיתים שבועית והכשרת מטפלים חדשים בשיטת DBT מדי שנה.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

bottom of page